Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.skok.biz/www/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.skok.biz/www/libraries/joomla/event/event.php on line 67
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.skok.biz/www/libraries/joomla/event/event.php on line 67
25. 05. 2017

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.skok.biz/www/libraries/joomla/event/event.php on line 67
Zákon o sociálních službách

Základní dokumenty

 • Text zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - zde
 • Text vyhlášky - zde
 • Důvodová zpráva k zákonu o sociálních službách - zde
 • Novela zákona 108/2006 Sb. k 1. 7. 2009 - zde 

 Návrhy na novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • Návrh novely zákona o sociálních službách (viz Usnesení č. 21 z Poslanecké sněmovny PČR), listopad 2006
 • Návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, březen 2007
 • Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných prostředků, část 19: Změna zákona o sociálních službách, červen 2007
 • Aktuální pozměňovací návrhy SKOK k zákonu o sociálních službách, červen 2007

Dokumenty k problematice zákona o sociálních službách

 • Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči, MPSV, srpen 2010 - zde
 • Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti, MPSV, únor 2007
 • Nová analýza Od paragrafů k lidem, SKOK, červenec 2007 - zde
 • Analýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů a poskytovatelů, SKOK, září 2006
 • Doporučení k novelizaci zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, SKOK, září 2006
 
Aktuality

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.skok.biz/www/libraries/joomla/event/event.php on line 67
Pečující osoby – jejich role v procesu transformace sociálních služeb

28. 3. 2013 - Seznamte se s výstupy pracovní skupiny Pečující osoby, která se v rámci individuálního projektu MPSV Trasformace sociálních služeb zamýšlela nad pozicemi pečujících osob v tomto důležitém procesu - dokument zde

 
Dobrá praxe opatrovnictví
8. 3. 2013 - Publikace Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování, kterou vydalo MPSV a byla vytvořena v rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb, je určena pro opatrovníky, poskytovatele sociálních služeb, podpůrce, poskytovatele neformální podpory a pro ty, kteří podporu při rozhodování využívají - publikace ke stažení zde
 
Jak na to – příklady dobré praxe v deinstitucionalizaci
22. 2. 2013 - Transformace institucionální (ústavní) péče o osoby se zdravotním postižením v péči komunitní představuje zásadní změny v postojích a přístupech k lidem s postižením nejen od pracovníků v sociální oblasti, ale i lidí z celého spektra společnosti. Cílem sborníku, který vydalo MPSV, je zprostředkovat zkušenosti těch, kterým se takové změny podařily. Sborník je k dispozici na odkazu zde.
 
Spokojené bydlení ve stáří
10. 2. 2013 - Raiffeisen stavební spořitelna ve spolupráci s Diakonií ČCE připravily praktické tipy a nápady, jak řešit možné nástrahy domova pro lidi v seniorském věku a připravit se na okamžik, kdy bude nutné se s problémem bezpečného a komfortního bydlení vypořádat. Publikace, která vzešla s partnerství obou organizací, byla vydána v roce 2012 a svým obsahem navazuje na projekt Diakonie ČCE Bydlení seniorů. Do publikace můžete nahlédnout na tomto odkazu.
 
Fond pro nestátní neziskové organizace
26. 11. 2012 - Společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství (NaP) uspělo v otevřeném výběrovém řízení na zprostředkovatele programu „Fond pro nestátní neziskové organizace“ (FNNO), který je financován z Finančního mechanismu EHP 2009-2014. Podrobné informace na stránkách Fondu zde.