Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.skok.biz/www/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.skok.biz/www/libraries/joomla/event/event.php on line 67
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.skok.biz/www/libraries/joomla/event/event.php on line 67
25. 05. 2017

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.skok.biz/www/libraries/joomla/event/event.php on line 67
Úvod
SKOK, občanské sdružení Nepřehlédněte ...
Činnosti organizace:
 • prosazovat zájmy svých členů,
 • zprostředkovávat výměnu informací mezi organizacemi zabývajícími se problematikou sociálního začleňování,
 • sdílet zkušenosti a dobrou praxi v sociálním začleňování,
 • podporovat spolupráci mezi NNO působícími 
  v oblasti sociálního začleňování navzájem a veřejnou správou, komunitou, komerční sférou a dalšími organizacemi, např. policie, hasiči, knihovny,
 • podílet se na tvorbě politik sociálního začleňování,
 • posilovat postavení a prestiž NNO,
 • zprostředkovat veřejnosti informace z oblati sociálního začleňování a zvyšovat její povědomí v této oblasti,
 • organizovat vzdělávání zejména v oblasti sociálního začleňování pro členy, odbornou a šikorou veřejnost.

 

  Veřejná podpora a sociální služby   

Uplatňování veřejné podpory - a to nejen v podobě podpory de minimis - v oblasti sociálních služeb je téma, kterému se SKOK již dlouhodobě věnuje. Semináře, které jsme v loňském roce pořádali, ukázaly, že jak poskytovatelé veřejné podpory, tj, pracovníci územních samospráv, tak poskytovatelé sociálních služeb v pozici příjemců veřejných zdrojů, vítají informace, které by jim pomohly se v této oblasti orientovat.

V e-Informačním bulletinu SKOK za leden 2013 jsme informovali o konferenci Veřejné služby a veřejná podpora 2012, která se konala 27. 11. 2012 v Praze - viz zde

Další informační kamínek přináší odpověď JUDr. Hynka Broma, 1. místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která reaguje na dotaz Mgr. Ilji Hradeckého z občanského sdružení Naděje - citujeme:

"... V oblasti sociálních služeb je dle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nezbytné věnovat pozornost především službám sociální péče, mezi jejichž poskytovateli v zásadě existuje hospodářská soutěž a jejich financování z veřejných zdrojů může zakládat veřejnou podporu. Naopak při dotování služeb sociální prevence a sociálního poradenství je prvek veřejné podpory z důvodu neexistence trhu vyloučen. Následující výklad je tedy věnován službám sociální péče, které mohou být poskytovány jako služby obecného hospodářského zájmu. Při jejich veřejném financování v souladu s pravidly veřejné podpory existují následující možnosti: ..."
 
- dopis s popisem možností si můžete přečíst zde


Vyšel e-Informační bulletin SKOK za březen 2013, který najdete pod odkazem E-bulletin. 
Poslání organizace:
 • podporovat sociální začleňování ohrožených skupin a osob,
 • podporovat rozvoj, kvalitu a inovaci v sociální
  a zdravotně sociální oblasti,
 • podporovat NNO působící v oblasti sociálního začleňování.


Registrace organizace:
Registrace MV ČR: VS/1-1/50165/02-R
ze dne 14. 5. 2002

Stanovy organizace

e-Kontakt 
kancelář:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 


Ústav územního rozvoje ČR vypracoval v minulém roce na zadání Ministerstva pro místní rozvoj analýzu „Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé“, která by se snad měla stát podkladem pro přípravu komplexního řešení sociálního bydlení. Ministerstvo na základě analýzy zastává postoj, ve kterém označuje ubytovny pod přísným dohledem a s omezenými návštěvními hodinami za vhodné bydlení pro chudé. Odborníci reagují na tendenčnost a neadekvátnost analýzy otevřeným dopisem.

V červenci roku 2011 přijala vláda svým usnesením č. 524 novou Koncepci bydlení ČR do roku 2020. Nová Koncepce bydlení se mimo jiné zaměřuje na zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení. Jedním z konkrétních úkolů je právě příprava návrhu komplexního řešení sociálního bydlení, jehož plněním je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Těm poslala řada akademiků, výzkumných pracovišť a organizací otevřený dopis, jímž reaguje na neadekvátnost zmíněné analýzy. Odborníci kritizují především nesprávné užití metod sociálněvědního výzkumu pro nekritické obhajování potřebnosti a vhodnosti tzv. sociálních ubytoven. Devíti přiloženými odbornými posudky pak poukazují na akademické standardy, které však analýza nenaplňuje. Proti tendenčně zpracované analýze se v dopise ohradila i Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci FEANTSA. Přitom paradoxně právě o autoritu této uznávané organizace se zpráva zavádějícím způsobem snaží opřít. (...) - celou informaci si můžete přečíst http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=9&clanek=91, kde najdete také reakci Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj informace: www.socialniprace.cz
Analýza „Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé“ zde
 Inovace systému kvality sociálních služeb 
Od 1. 9. 2012 jsme součástí týmu s organizacemi INSTAND, QUIP a JOB, který realizuje veřejnou zakázku Ministerstva práce a sociálních věcí "Inovace systému kvality sociálních služeb" - odkaz na stránky projektu.
 Kampaně, které zasluhují pozornost!  

Kampaň Domova Sue Ryder, o.p.s.
MÁŠ TO ZA PÁR - www.mastozapar.cz

Evropa stárne, věkový průměr stoupne do konce století téměř o 10 let.
Staří lidé jsou součástí naší společnosti stejně jako ty nebo já. Koneckonců nikdo z nás se stárnutí nevyhne, i kdyby chtěl sebevíc.
I přes to, že na stáří není z podstaty věci nic špatného, pohlížejí dvě třetiny Čechů na seniory negativně. 
Lidi ve věku našich babiček nám prostě nějak nejdou pod nos.
Chceme připomenout mladým, že si senioři zaslouží jejich respekt, a zároveň ukázat seniorům, že ještě nemusejí patřit do starého železa.


Kampaň Diakonie ČCE 
OTEVŘENO SENIORŮM - www.otevrenoseniorum.cz

O aktivní sopce máme lepší představu, než o aktivním seniorovi. Dnešní tabu se jmenuje stáří. Chceme to změnit.
Tím, že otevíráme seniorům, otevíráme i sami sobě.


 


 

  Děkujeme všem podporovatelům:  

batory_copy    visegradfund_header1logo_vdv1_copy    nros_logo1

1533-eu_flag    logo_esf1

 logompsv1        

 fokus_web     logo_sue_ryderbarva


Naši projektoví partneři:

iqrs_copy_copy     header-logo1_copy_copy    200903111310_pin1_copy     200903111310_fss1    logo_socia_copy     logo_wrzos_copy_copy    logo_s_proti_chudobe

 

 

 
Aktuality

Warning: Parameter 6 to plgJoomfishMenuLocalisation::onAfterTranslation() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.skok.biz/www/libraries/joomla/event/event.php on line 67
Pečující osoby – jejich role v procesu transformace sociálních služeb

28. 3. 2013 - Seznamte se s výstupy pracovní skupiny Pečující osoby, která se v rámci individuálního projektu MPSV Trasformace sociálních služeb zamýšlela nad pozicemi pečujících osob v tomto důležitém procesu - dokument zde

 
Dobrá praxe opatrovnictví
8. 3. 2013 - Publikace Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování, kterou vydalo MPSV a byla vytvořena v rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb, je určena pro opatrovníky, poskytovatele sociálních služeb, podpůrce, poskytovatele neformální podpory a pro ty, kteří podporu při rozhodování využívají - publikace ke stažení zde
 
Jak na to – příklady dobré praxe v deinstitucionalizaci
22. 2. 2013 - Transformace institucionální (ústavní) péče o osoby se zdravotním postižením v péči komunitní představuje zásadní změny v postojích a přístupech k lidem s postižením nejen od pracovníků v sociální oblasti, ale i lidí z celého spektra společnosti. Cílem sborníku, který vydalo MPSV, je zprostředkovat zkušenosti těch, kterým se takové změny podařily. Sborník je k dispozici na odkazu zde.
 
Spokojené bydlení ve stáří
10. 2. 2013 - Raiffeisen stavební spořitelna ve spolupráci s Diakonií ČCE připravily praktické tipy a nápady, jak řešit možné nástrahy domova pro lidi v seniorském věku a připravit se na okamžik, kdy bude nutné se s problémem bezpečného a komfortního bydlení vypořádat. Publikace, která vzešla s partnerství obou organizací, byla vydána v roce 2012 a svým obsahem navazuje na projekt Diakonie ČCE Bydlení seniorů. Do publikace můžete nahlédnout na tomto odkazu.
 
Fond pro nestátní neziskové organizace
26. 11. 2012 - Společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství (NaP) uspělo v otevřeném výběrovém řízení na zprostředkovatele programu „Fond pro nestátní neziskové organizace“ (FNNO), který je financován z Finančního mechanismu EHP 2009-2014. Podrobné informace na stránkách Fondu zde.