Kvalifikovaný psychologický kurz v České republice - SKOK

SKOK - kurz psychologie v České republice

MousouNázvem MOUSOU odkazujeme na propojení MOUdrosti a SOUcitu. Moudrost nejen v praxi pomáhajících profesí můžeme připodobnit k očím, které nám ukazují cestu, jak smysluplně jednat a soucit pak k nohám, které nám dávají možnost aktivně pomáhat. Moudrost a soucit tedy vnímáme jako nutný předpoklad k smysluplnému jednání, které je cestou, jak můžeme být užiteční druhým.

Zároveň výraz MOUSOU ve starořečtině znamená MÚZA (Μοῦσαι). Múzické fenomény, které formou vzdělávání spoluvnášíme do pomáhajících profesí, jsou představivost (Καλλιόπη), paměť (Κλειώ), řád (Εὐτέρπη), řeč (Πολυμνία), pohyb (Τερψιχόρη), prožitek (Θάλεια) a vhled (Οὐρανία).

Zvláštní múzou našeho společenství je archetyp příhodného času Kairos, kterého jsme si vybrali za svůj symbol a jehož umělecké zpodobnění vidíte na této stránce. Na rozdíl od věčně spěchajícího archetypu lineárního času Chrona, který se ukrývá ve vteřinách, minutách a letech (a o němž je známo, že pozře všechny své děti), se Kairos projevuje tím, že do našich životů přináší synchronii, díky níž vše probíhá v tom nejpříhodnějším okamžiku. Vlající kadeř na jeho čele pak představuje stálou možnost „chytit svou příležitost za pačesy“.

Kurzy / semináře / školení - pro sociální službyVyberte si z naší nabídky kurzů s akreditací MPSV a seminářů.
Vzdělávání nabízíme v rámci celé ČR.

Naše kurzy jsou určené sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a je možné si je objednat přímo na Vaše pracoviště.

Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce
Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).

Zvládání obtížných situací v kontextu sociální práce a způsoby sebepéče
Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).

Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci
AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).

Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování
AKREDITOVANÝ KURZ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN).

Hranice v práci s klientem sociální služby
Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).

Základy krizové intervence
Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).

Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka
Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (16 hodin).

Komunikace a práce s oběťmi domácího násilí
Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách (8 hodin).

Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a mládeže
Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin).

Psychologie v kontextu sociálních služeb
Seminář pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí sociálních služeb (8 hodin).

Úvod do práce se stresem aneb jak nevyhořet
Seminář (8 hodin), kurz je určený vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Psychopatologie pro pomáhající profese
Seminář pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí sociálních služeb (8 hodin).